0512 54 45 30
Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs
Leerlingenzorg
Lees verder
Onderwijs
Kanjertraining
Lees verder
Onderwijs
Levelwerk
Lees verder


Onderwijs
Taal- en rekencoördinator
Lees verder
Onderwijs
Tutor kleuters
Lees verder
Onderwijs

Schoolcoaches

Wij werken op onze school op de werkwijze van LeerKRACHT. Hierbij werken we in drie bordteams aan een cultuur op school van ‘elke dag samen een beetje beter voor onze leerlingen’. Met de LeerKRACHT werkwijze leggen we de basis voor jarenlange duurzame impact op de onderwijskwaliteit, het werkplezier en de betrokkenheid van leerlingen.

Om de LeerKRACHT werkwijze in school goed vorm te kunnen geven, werken we met drie schoolcoaches voor de onder-, midden- en bovenbouw. Schoolcoaches zijn leerkrachten die de opleiding voor schoolcoach hebben gevolgd. Op Het Mozaïek zijn juf Esther, juf Elske en juf Simone de schoolcoaches die in hun bordteams samen met de andere leerkrachten de route uitstippelen die bij ons en onze schoolontwikkeling past.