0512 54 45 30
Contact kinderen, ouders en school
100%
min
127%

Contact kinderen, ouders en school

Contact kinderen, ouders en school

In contact ...

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

1. Schoolgids: Deze is in te zien op school en staat ook op de website van school.

2. Schoolkalender: Aan het begin van het schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender met daarop alle belangrijke data.

3. Nieuwsbrief: Elke 2 weken komt de nieuwsbrief uit. Deze wordt verzonden via de mail. Ook is de nieuwsbrief te vinden op de website van school.

4. Website www.pcbohetmozaiek.nl

5. Huisbezoeken: De leerkrachten van de groepen 1 en 2 komen bij u op huisbezoek. Leerlingen die op school starten krijgen ook visite van de desbetreffende leerkracht. In verband met het Coronavirus kunnen hier tijdelijk wijzigingen in zijn.

6. Startgesprekken: In dit gesprek van 15 minuten wordt met de leerling en de ouders samen besproken hoe het op school gaat. Zowel de sociaal emotionele ontwikkeling (Kanjerregels) als de cognitieve ontwikkeling komen aan bod. De leerkracht spreekt samen met de leerling en de ouders persoonlijke leerdoelen af, die tijdens dat schooljaar centraal zullen staan. De afspraken worden vastgelegd en kunnen later tijdens de 10 minutengesprekken weer aan bod komen.

7. 10-minuten gesprekken: Deze gesprekken zijn 2 keer per jaar. Tijdens het gesprek worden de vorderingen van uw kind besproken

8. Parro/Mail: Met de leerkracht van uw kind kunt u altijd contact hebben via Parro/Mail. Ook kan de leerkracht op deze manier contact met u zoeken over groepsspecifieke onderwerpen of over uw kind.

9. Inloopmiddag: Aan het begin van het schooljaar is er een inloopmiddag op school. uw kind kan dan de klas laten zien en er over vertellen. Ook kunt u dan kennismaken met de leerkracht(en). In verband met het Coronavirus kunnen hier tijdelijk wijzigingen in zijn.

10. Informatiebijeenkomst Voortgezet Onderwijs: Voor de ouders van leerlingen uit groep 8 is er een bijeenkomst die gaat over de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs.

11. Ouderavonden: Eén keer per jaar wordt er een informatieve ouderavond gehouden. Samen met de schoolcommissie wordt een thema gekozen en iemand uitgenodigd om de avond te verzorgen. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd.

12. Open dag: Op de open dag zijn toekomstige ouders en hun kinderen van harte welkom om de sfeer op school te proeven. Naar aanleiding van een thema waar binnen de hele brede school gewerkt wordt presenteren de leerlingen hun resultaten.