0512 54 45 30
Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen?

Vakantie buiten de daartoe vastgestelde tijden is niet toegestaan. De directeur kan in zeer bijzondere omstandigheden toestemming verlenen tot extra verlof. Dit verlof dient op een daartoe bestemd formulier te worden aangevraagd.