0512 54 45 30
Kanjerafspraken
100%
min
107%

Kanjerafspraken

Kanjerafspraken in onze school

Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Zodat elk kind met plezier naar school gaat en zich goed voelt in het contact met andere kinderen en leerkrachten.

De lessen zijn gericht op het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas, het versterken van de eigen sociale vaardigheden bij kinderen, het leren beheersen door de leerlingen van goede manieren om een conflict op te lossen en het bewust worden van de eigenheid van de leerlingen: Ik kan zelf kiezen hoe ik wil doen en ik doe mij niet anders voor dan ik ben.

Onze afspraken zijn:

- We vertrouwen elkaar
- We helpen elkaar
- Niemand speelt de baas
- Niemand lacht uit
- Niemand blijft zielig

We gaan er op school vanuit dat iedereen te vertrouwen WIL zijn. Maar dat lukt niet altijd, soms gaat het nog mis. Daar mag je van leren en opnieuw proberen.
We spreken kinderen aan op het positieve en het negatieve in hun gedrag. We vragen altijd: Is het je bedoeling om….? Wil je daar mee stoppen? De leerling krijgt een nieuwe kans. In bijna alle gevallen zal een kind aangeven dat het niet de bedoeling had om dit gedrag te laten zien, het wil immers een Kanjer zijn! De leerkracht bedankt het kind en gaat verder met de les.

Gaat het meerdere malen achter elkaar mis, of geeft een kind aan dat het inderdaad de bedoeling was om dit gedrag te laten zien (en wil het niet stoppen) dan is het mogelijk om een time-out in te lassen. De leerling gaat dan 10 minuten naar een nadenkplek (in de kleutergroepen is dat een stoel aan de rand van de klas, in de hogere groepen is dat buiten de groep, onder toezicht van een collega). Na 10 minuten krijgt de leerling een nieuwe kans. In bijna alle gevallen zal een kind daarna Kanjergedrag laten zien. Het wil immers een Kanjer zijn!

Mocht uw kind regelmatig een time-out krijgen of laat het ernstig blauwe pet gedrag zien (het pijn doen van een ander, bijv. schoppen of slaan of zeer onfatsoenlijk taalgebruik hanteren, bijv. uitschelden, vloeken of ander grof taalgebruik) dan neemt de leerkracht van uw kind contact met u op om u op de hoogte te stellen. Wij verwachten van u dat u thuis terug komt op het voorval en het met uw kind bespreekt. Van het gedrag wordt een notitie gemaakt in het leerlingvolgsysteem.

In geval van herhaald blauwe pet gedrag zullen wij u uitnodigen voor een gesprek op school, om samen te overleggen hoe we het gedrag van uw kind kunnen bijsturen.