Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Op Het Mozaïek streven we ernaar om uit de leerlingen te halen wat er in zit. Dat doen we door de onderwijsbehoefte van elke leerling in kaart te brengen en dit te vertalen naar het onderwijs in de groep. We werken met de 1-zorgroute, waarbij het maken van groeps-overzichten en groepsplannen de basis is.

Door de leerlingen in te delen op hun niveau en daar het onderwijsaanbod en de instructie-behoefte op aan te passen, spelen we in op de onderwijsbehoeften die er zijn. De extra ondersteuning richt zich op alle kinderen. Zowel op de leerlingen die meer instructie nodig hebben, als op leerlingen die meer aan kunnen.

Juf Ida Tulner is de intern begeleider en zij coördineert de leerlingenzorg op Het Mozaïek. Wanneer u zorg hebt omtrent uw kind, kunt u altijd contact met juf Ida opnemen.